Bestyrelsens medlemmer 

Formand/sekretær     Jan Åkerman Send mail  40173645
       
Næstformand/sekretær   Tina Nielsen Send mail  
       
Kasserer Niels Maagaard Send mail 29290341
       
Best.medlem Jan Nielsen     Send mail  
       
Best.medlem Inge Jakobsen Send mail  
       
Suppleant Lilian Wittig Send mail  
       
Suppleant Lars Aaby Svendsen        
 
Mødereferater - bestyrelsen