Bestyrelsens medlemmer 

Formand John Christensen   Jasminvej 10     61794143
       
Næstformand    Jan Nielsen Henriksvej 37       21175311
       
Kasserer Peter Grovermann Hyacintvej 21 31350451
       
Best.medlem Margrethe Lillegaard      Begoniavej 8 50597619
       
Best.medlem Inge Jakobsen Primulavej 6 30275154
       
Suppleant Lilian Wittig Jasminvej 13 28840783
 
Mødereferater - bestyrelsen