Det er vigtigt, at alle har et behageligt ophold, og derfor opfordres til, at alle overholder disse regler. Er der tvivl om reglerne, så spørg endelig bestyrelsen - kontakt her.

Ordensreglement

Med henblik på at skabe de bedste muligheder for rekreative oplevelser, er følgende regelsæt gældende:

§ 1, stk. 1 
I sommermånederne, det vil sige fra 1. april til 1. oktober, må der kun anvendes støjende maskiner indenfor følgende tidspunkter:

Mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.00 og fra kl. 14.00 til 19.00.
Lørdag fra 9.00 til 12.00 og fra 14.00 til 18.00. 
Søn- og helligdage fra kl. 9.00 til 12.00.


Med støjende maskiner forstås plæneklippere, kratryddere, motorsave, fræsere og andre støjende maskiner så som luftværktøj, vinkelslibere, betonblandere med videre. Der kan i enkelte tilfælde, fx i forbindelse med nybyggeri, gives dispensation fra disse regler.

§ 1, stk. 2
Højttalere og forstærket lyd i øvrigt, er ikke tilladt udendørs. Herfra kan der kun dispenseres i forbindelse med enkeltstående festlige arrangementer.

§ 2, stk. 1
Største tilladte kørehastighed på foreningens område er 30 km/t.

§ 2, stk. 2
Parkering må ikke finde sted på veje eller fællesarealerne. 

§ 3, stk. 1
Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på området, og ejerne må drage omsorg for, at de ikke generer naboerne.

§ 4, stk. 1
Der må ikke henkastes eller nedgraves affald på foreningens område - fællesarealerne og åen inklusive.

§ 4, stk. 2
Der må ikke forefindes oplagring af nogen art på parcellerne. Parcellerne skal, holdes i ordentlig og ryddelig stand.

§ 4, stk. 3
Afbrænding må kun finde sted i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Regulativ 

§ 4, stk. 4
Der må ikke forekomme aktiviteter, der ved lugt, støv og støj kan genere de omkringboende.

§ 4, stk. 5
Der må ingen steder i områderne henstilles uindregistrerede køretøjer.

§ 5, stk. 1
Alle grunde, også ubenyttede, skal mindst slås to gange om året. I øvrigt henvises til den for området tinglyste deklaration, bl.a. med henblik på vedligeholdelse af vejrabatter.

Vedtaget af bestyrelsen