Nye indlæg

Nyhedsblog for Grundejerforeningen Ornum Øst
 

Vandløbslaug

15-12-2022 08:08
Vores forening er medlem af dette vandløbslaug. (kontingentet ER betalt af foreningen)

Til orientering til alle medlemmer af grundejerforeningen
Kære medlem af Vandløbslaug for Nedre Halleby Å med tilløb
Det er nu tid for kontingentbetaling 2022. Kontingentet udgør kr. 500,-, som vedtaget på generalforsamlingen. Vi beder dig indbetale på reg.nr. 2485 og kontonr. 6281 826 792 inden nytår. Husk at anføre dit navn. Du kan anvende denne mail som bilag i dit regnskab. Mail er også vedhæftet som PDF-fil, såfremt dette er nemmere for dig.
Herunder ses en kort beskrivelse af det vi har arbejdet med i bestyrelsen.
Grødeskæringen af Nedre Halleby Å sidste efterår blev udsat til efter jul 2021, da der ikke var vand nok – et resultat af meget ringe nedbør i sensommer og efterår. Derfor blev der først grødeskåret i januar 2022, da der var kommet vand. Samme situation står vi i skrivende stund i. Eneste forskel er, at der i år er grødeskåret på den nederste del af åen, så der ifølge kommunen alene mangler grødeskæring fra ca. 200 m. nedstrøms Bakkendrupvej og til Tissø. Vi holder fokus på at dette bliver gjort.
I juni 2022 var bestyrelsen i kano gennem det meste af Nedre Halleby Å. 2 medarbejdere fra kommunen deltog. En tur gennem åen giver et godt indblik i åens tilstand. En del steder er der udfordringer med buske og træer som vokser ud i åen og hvor grene hænger ned i vandet. Vi følger løbende op på, at der foretages den nødvendige beskæring.
Ellers har, en af de opgaver, vi har brugt tid på været reparation/udbedring af spor efter sidste års grødeskæring på Bøstrup å, hvor opkørte strækninger ”forstærkes” med grene og stammer fra beskæringer andre steder.
Årets vandsyn er forløbet fredeligt. På flere af vandsynene har der ikke været den stor tilslutning og blandt andet lystfiskerne glimrede ved deres fravær. Vi kommer til at tale med kommunen om hvordan vi håndterer vandsynene fremadrettet, da der går en hel dag til hvert vandsyn.
Vi har med beklagelse mistet vores suppleant til bestyrelsen Jens Anton Nielsen, som desværre er gået bort.

De bedste julehilsner

Bestyrelsen

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Denne blog kan fås som et såkaldt RSS-feed. Hvis man installerer eller allerede har en RSS-feedreader på sin computer, kan man følge med i nyhedsstrømmen uden at skulle åbne hjemmesiden. En gratis RSS-feedreader til Google Chrome fås på denne side. Efter installation får man et RSS-logo i adresselinjen som her:

Ved et klik på logoet åbnes readeren og man kan tilmelde denne side eller andre med RSS-indhold og følge med i mange nyhedskilder på én gang.